Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thành Trung đối thoại giải quyết đơn của công dân tại xã Phúc Sơn

Sáng 7/6 tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phúc Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung đã đối thoại giải quyết đơn của công dân Ma Nhân Thiết, thôn Bản Cậu, xã Phúc Sơn. Cùng dự buổi đối thoại có lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị liên quan; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Sơn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thành Trung đối thoại giải quyết đơn của công dân tại xã Phúc Sơn.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở công dân Ma Nhân Thiết đại diện cho các hộ có tên trong đơn gồm: ông Vi Văn Bến, bà Lương Thị Ảnh, bà Quan Thị Thanh cùng thường trú tại thôn Bản Cậu, xã Phúc Sơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến phần đất chưa được cấp quyền sử dụng của gia đình Hoàng Văn Hạp cùng trú tại thôn Bản Cậu, xã Phúc Sơn. Nhưng gia đình ông Hoàng Văn Hạp đã sử dụng phần đất chưa được cấp quyền từ năm 1960.

Qua xem xét kết quả kiểm tra, xác minh các vụ việc và ý kiến trình bày, tâm tư nguyện vọng của từng công dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thành Trung đã tiếp thu, trao đổi với các công dân về các nội dung công dân đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, đồng chí mong muốn các hộ gia đình tiếp tục hòa giải phần đất chưa được cấp quyền trong thời gian 15 ngày, giao UBND xã Phúc Sơn họp thống nhất, tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 25/6/2024.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục