Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II - năm 2022

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình, về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp thứ 2 - năm 2022. Chiều 31/10/2022, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II - năm 2022. Dự Lễ bế giảng có Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ Huyện, lãnh đạo Trung tâm Chính trị Huyện, cùng 58 đồng chí học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trên địa bàn Huyện.

Kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận

Trong thời gian tham gia học tập 5 ngày, các học viên đã được nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ 5 bài lý luận theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về chương trình nhận thức về Đảng. Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên được thông tin, cập nhật những kiến thức mới, báo cáo tình hình KT-XH của địa phương, nghe hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ phát triển Đảng. Qua chương trình lớp học giúp các đồng chí học viên hiểu, nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về lịch sử ĐCS Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, biết được những nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng. Đặc biệt, trong thời gian học tập, các quần chúng ưu tú càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó loại giỏi 16 học viên chiếm 28%; loại khá 34 học viên chiếm 58%.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục