Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình họp thống nhất cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền

Ngày 15/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung theo thẩm quyền. Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan đơn vị của huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện uỷ đã được nghe lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện, trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024; Báo cáo phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2024; Tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2024; Báo cáo kết quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của BTV Huyện uỷ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của BTV Huyện uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Lâm Bình năm 2024; Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch của BTV Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị số 23 CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới…

Đại biểu trình bày báo cáo tại hội nghị

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Huyện uỷ đều cơ bản đồng thuận với các báo cáo, tờ trình tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục