Xã Lăng Can thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng NTM

Công tác xóa đói giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững gắn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Anh Triệu Nguyên Phú, thôn Khau Quang, xã Lăng Can chia sẻ: Gia đình anh được các tổ chức đoàn thể xã tín chấp với ngân hàng cho vay với số tiền là trên 70 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện, trong đó 25 triệu đồng để tu sửa xây dựng chỉnh trang khuôn viên nhà ở và 48 triệu đồng để đầu tư mua trâu sinh sản, chăn nuôi lợn, nuôi gà để bán… từ 1 hộ cận nghèo nhờ sự cần cù chịu khó chăn nuôi phát triển kinh tế, cuối năm 2018, gia đình anh Phú đã thoát nghèo trở thành hộ khá trong thôn.

 Ngôi nhà anh Triệu Nguyên Phú thôn Khau Quang, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

Theo kết quả rà soát hộ nghèo đầu năm 2018, toàn xã xã Lăng Can có 427 hộ nghèo; đến cuối năm 2018, đã giảm được 272 hộ, với số hộ nghèo rà soát thời điểm đầu kỳ là trên 32% số hộ nghèo trong xã thì đến nay số hộ nghèo đã giảm xuống dưới 12% theo tiêu chí đa chiều. Để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo; cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung các nguồn lực và đưa ra nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác xóa đói giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Với lợi thế là xã trung tâm của huyện, nên trong những năm qua người dân trong xã đã biết tận dụng đất đai trồng cây vụ động, trồng các loại rau, củ, quả để cung cấp cho thị trường và phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ ăn uống, sửa chữa xe máy, máy nông nghiệp… Ngoài ra, nhân dân trong xã còn tận dụng tốt diện tích đất lâm nghiệp để trồng rừng, vận động nhân dân sử dụng các loại giống lúa, ngô có năng suất cao vào thâm canh; tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Nhân dân tích cực trồng cây vụ 3

Nuôi trâu sinh sản tại thôn Phai Tre B

Chăm sóc cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế 

Từ việc thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều đã có tác động rất lớn và mang tính tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, từ đó là tiền đề quan trọng để Lăng Can cán đích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2018, tại địa phương./.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục