Lăng Can hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư để về đích nông thôn mới

Thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc vá các tổ chức đoàn thể xã Lăng Can đã huy động các nguồn vốn hỗ trợ để giúp nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với chỉnh trang, khuôn viên nhà ở để đảm bảo theo tiêu chuẩn của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã còn vận động nhân dân chủ động đầu tư chỉnh trang, sửa chữa nhà và các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh, tạo cảnh quan sạch đẹp phù hợp với kiến trúc nhà ở nông thôn truyền thống.

Năm 2011 Lăng Can có số hộ gia đình có nhà ở xã đạt tiêu chuẩn là 241/1.077 nhà, đạt  22,4%. Để nâng cao tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn, Đảng bộ, chính quyền xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, vận động các hộ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, công trình vệ sinh, xóa nhà tạm. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động xã còn tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn vay ưu đãi để làm nhà, sửa nhà và xây dựng các công trình vụ sinh. Tính từ năm 2011 đến nay xã đã vận động hơn 600 hộ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, công trình vệ sinh, xóa 40 nhà tạm, nhà dột nát nâng tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn lên 1.144/1.350 nhà, đạt 81%, hiện nay không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ  hộ gia đình có nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh vượt chỉ tiêu theo quy định, không còn hộ gia đình sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Những ngôi nhà sàn truyền thống được sửa sang lại khang trang hơn

Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, của xã vào cuộc quyết liệt, vận động động các nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể còn thường xuyên đon đốc, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ các hộ gia đình thực hiện đảm bảo tiến độ. Đối với những hộ gia đình neo đơn, không thể tự đứng ra làm nhà được, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã phối hợp với thôn bản đứng ra làm nhà cho các hộ gia đình.

Nhiều nhà xây kiên cố được xây mới

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là giúp đỡ các hộ gia đình làm được ngôi nhà ở kiên cố, ổn định sẽ giúp cho những hộ nghèo vơi bớt khó khăn để vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục