Lâm Bình tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 3/9/ 2019, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Dự Hội nghị, tại điểm cầu huyện, đại biểu tỉnh có các đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, các đồng chí đại diện các Sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh. Đại biểu huyện Lâm Bình có các đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, đại diện doanh nghiệp, HTX, doanh nhân, hộ gia đình, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Tại điểm cầu các xã có lãnh đạo UBND xã, cán bộ, công chức xã và Bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản trên địa bàn các xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Lâm Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn, phối hợp của các Sở, ban, ngành của tỉnh. Cùng với đó, Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình như cơ chế, chính sách phát triển cây trồng, vật nuôi; chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, phát triển hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao và khuôn viên; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đầu tư, hỗ trợ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn... Vì vậy, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Lâm Bình đã có nhiều đổi mới tích cực. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nhiều công trình hạ tầng KT-XH thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và ngày càng vững mạnh. Năm 2011, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, bình quân tiêu chí của huyện đạt 3,5 tiêu chí/xã;thu nhập bình quân đầu người đạt 8,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo là 67,13%. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 19,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 40,19%. Bình quân tiêu chí NTM đạt 13,4 tiêu chí/xã, toàn huyện có 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can đạt chuẩn nông thôn mới

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Bên cạnh những kết quả đã đạt, huyện Lâm Bình cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới như: Vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân chưa hiểu đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình; còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị rất hạn chế; hoạt động của các hợp tác xã chưa thực sự hiệu quả, quy mô còn nhỏ lẻ, năng lực sản xuất, kinh doanh còn yếu, thiếu cơ sở vật chất, sự liên kết hợp tác giữa các hợp tác xã chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp.chất lượng giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và hiện đại, việc chỉnh trang, sắp xếp nội vụ, khuôn viên nhà văn hóa thôn bản, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh đường giao thông nông thôn... gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến công năng, tuổi thọ công trình. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, Giai đoạn 2020-2030, huyện Lâm Bình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và NTM nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng NTM. 

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện chủ trì hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, khó khăn trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cùng với đó, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, đưa chương trình xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, như: tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, tham mưu trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các giải pháp để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát triển hợp tác xã theo hướng chuyển đổi cơ cấu, sản xuất găn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện Lâm Bình đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị, trong giai đoạn tiếp theo, huyện Lâm Bình cần tiếp tục quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến các xã, các thôn bản vùng sâu, vùng xa để từng bước hoàn thành tiêu chí xã NTM và giảm nghèo bền vững. Khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường triển khai Chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm”, phát triển dịch vụ du lịch, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự… 

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích trong Phong trào thi đua " Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới"

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 25 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020. 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục