Xã Bình An vận động các hộ gia đình xây dựng 3 công trình vệ sinh

Bình An là một trong những xã còn gặp nhiều khó khăn của huyện Lâm Bình, trình độ dân trí còn thấp, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để tăng tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm và bể chứa nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, để tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Qua tuyên truyền, vận động từ Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã, nhận thức của người dân xã Bình An  về vệ sinh môi trường và sử dụng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh đã từng bước được nâng lên. Từ đầu năm 2019 đến nay, xã đã có gần 40 hộ gia đình xây dựng được 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn nông thôn mới. Việc xây dựng được 3 công trình vệ sinh đảm bảo, không những giúp các hộ gia đình thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt hằng ngày, mà còn góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường sống ở vùng nông thôn. 

Qua tuyên truyền, vận động nhiều hộ gia đình ở xã Bình An đã chủ động xây dựng 3 công trình hợp vệ sinh

Hiện nay, xã Bình An chỉ có 62,7% tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bế chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Để phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bế chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 72, 4%. Ngay từ đầu năm 2019, xã Bình An được UBND huyện Lâm Bình giao chỉ tiêu vận động, hướng dẫn 81 hộ gia đình thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh. Ông Ma Công Khâm, Chủ tịch UBND xã Bình An, huyện Lâm Bình cho biết: Để thực hiện được chỉ tiêu giao, xã đã chỉ đạo các thôn bản, tổ chức họp với các hộ chưa có 3 công trình vệ sinh hoặc có nhưng chưa đảm bảo để tuyên truyền, vận động các hộ chủ động thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã bám sát cơ sở, xuống từng thôn bản, đến từng hộ gia đình, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ những lợi ích thiết thực đối với sức khỏe của gia đình cũng như cộng đồng khi sử dụng các công trình hợp vệ sinh. Rà soát, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng 3 công trình vệ sinh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này toàn xã Bình An đã có gần 40/ 81 hộ thực hiện xây dựng 3 công sinh vệ sinh và đảm bảo 3 sạch, số hộ còn lại hiện đang được xã tuyên truyền, vận động đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất. 

Có thể thấy, vấn đề cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, bảo đảm vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường ở xã Bình An đang nhận được sự vào cuộc tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp ở xã Bình An sẽ trở thành ý thức của mỗi người dân.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục