Lâm Bình phấn đấu đưa xã Thổ Bình về đích nông thôn mới

Để đạt được mục tiêu đưa xã Thổ Bình về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021, huyện Lâm Bình đã phân công các thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới của huyện phụ trách, hỗ trợ xã Thổ Bình thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực thi đua phát triển kinh tế và tham gia các phong trào hoạt động do địa phương phát động, nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đến hết năm 2020, xã Thổ Bình còn 5 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đạt gồm có: Cở sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và An toàn thực phẩm. Để sớm hoàn thành các tiêu chí này trong năm 2021, xã Thổ Bình phấn đấu xây dựng thêm 1 nhà văn hóa thôn Nà Vài, nâng cấp sân thể thao thôn Lũng Píat, hỗ trợ trang thiết bị 9 nhà văn hóa thôn. Hỗ trợ xóa 12 nhà tạm, dột nát; vận động, hướng dẫn 236 hộ nâng cấp, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, nâng tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn lên 90,3%. Khuyến khích, hỗ trợ người dân mở rộng các mô hình kinh tế, tạo công ăn việc làm và nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 39,41 triệu đồng. Phấn đấu đưa 210 hộ thoát nghèo trong năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11,7%. Hướng dẫn 3 cơ sở sản xuất - kinh doanh hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; vận động 223 hộ xây dựng nhà tắm, 246 hộ xây dựng nhà tiêu, 64 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom, xử lý rác thải theo quy định; rà soát, thống kê và hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở sản xuất ban đầu viết giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thực phẩm theo quy định. 

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình kiểm tra thực trạng nhà văn hóa thôn bản ở xã Thổ Bình

 Sau nhiều năm triển khai, đến nay huyện Lâm Bình đã có 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn đổi mới khang trang. Năm 2021, với mục tiêu phấn đấu đứa xã Thổ Bình về đích nông thôn mới, huyện Lâm Bình đã chỉ đạo quyết liệt, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện phụ trách, giúp đỡ xã thực hiện các tiêu chí, trong đó tập trung vào những tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp như huy động các nguồn lực từ Nhà nước, các Chương trình, dự án nhằm hỗ trợ xã xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: làm nhà văn hóa thôn Nà Vài, nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông nông thôn, đường vào các khu sản xuất. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết đối với cây lạc, nuôi trâu thịt và nuôi dê nhằm tạo công ăn việc làm và nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Mô hình chăn nuôi trâu nhốt vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao, sẽ được xã Thổ Bình khuyến khích các hộ gia đình nhân rộng trong năm 2021, nhằm tạo công ăn việc làm và nâng cao mức thu nhập cho người dân

Để về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình, xã Thổ Bình cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, mỗi hộ gia đình cũng cần chủ động thực hiện các tiêu chí do chính người dân làm chủ, bởi có như vậy việc đảm bảo hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 của xã Thổ Bình mới đạt được một cách bền vững.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục