Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Thổ Bình

Ngày 10/5/ 2021, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Thổ Bình. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì buổi làm việc

Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Lâm Bình có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Văn Nha, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Hiền, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã và các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản trên địa bàn xã Thổ Bình.

Lãnh đạo UBND xã Thổ Bình báo cáo tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã

Thổ Bình là xã được UBND huyện Lâm Bình lựa chọn thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2021. Thời gian qua triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thổ Bình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp các nghành; Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản, đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong xã. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình đa dạng, hiệu quả, đã làm thay đổi rõ nét nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới; Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới ngày một nâng cao. Đến nay, xã đã hoàn thiện 14/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện xã còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Để về đích đúng hẹn, hiện nay xã đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đạt các tiêu chí còn lại. Trong đó, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Uỷ ban nhân dân xã đã rà soát, đăng ký nhu cầu vốn đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Vài, nâng cấp sân thể thao thôn Lũng Píat, hỗ trợ trang thiết bị cho 9 nhà văn hóa thôn. Tiêu chí nhà ở dân cư, đến nay, xã đã hỗ trợ xóa 6/12 nhà tạm, đạt 50% kế hoạch; vận động, hướng dẫn 114/236 hộ chỉnh trang nhà cửa, đạt 48,3 % kế hoạch. Tiêu chí thu nhập, với mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân đầu người/năm 2021 đạt 39,41 triệu đồng, xã Thổ Bình duy trì thường xuyên 851 lao động trong nước và 49 lao động ngoài nước; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như dự án chăn nuôi trâu vỗ béo từ 50 hộ với 450 con lên 75 hộ với 570 con, duy trì, phát triển dự án lợn đen sinh sản, dự án Dê thit trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 79 hộ vay 7,16 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Thực hiện tiêu chí hộ nghèo, trong năm 2021, xã phấn đấu có 210 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11,7%. Về tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, xã đã hướng dẫn 3 cơ sở sản xuất - kinh doanh hoàn thiện kế hoạch bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 40/223 hộ hoàn thành nhà tắm, 60/246 hộ hoàn thành nhà tiêu, 10/64 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi; tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo định kỳ hàng tuần, thu gom, xử lý rác thải rắn theo đúng quy định, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường một số tuyên đường trục thôn; đồng thời rà soát, thống kê các hộ gia đình, cơ sở sản xuất ban đầu, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thực phẩm theo quy định.

Bên cạnh những thuận lợi, xã Thổ Bình cũng đang gặp những khó khăn: Dân cư không tập trung, một bộ phận nhỏ người dân chưa chủ động, tự giác trong phát triển kinh tế, giảm nghèo còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước…Do vậy, xã Thổ Bình đã kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch vốn cho các xã mục tiêu đạt chuẩn năm 2021 để xã tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cấp kinh phí đầu tư nâng cấp một số tuyến đường trục thôn, hiện đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh và tiêu chí nông thôn mới, làm nhà văn hóa thôn Nà Vài, đầu tư đường điện vào vùng sản xuất chè shan Khau Mút. Đồng thời, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển sản phẩm dê núi, lạc, lúa theo hướng hữu cơ và phát triển kinh tế du lịch…Qua đó, giúp người dân nâng cao mức thu nhập và giảm nghèo bền vững. 

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của chính quyền địa phương, tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành liên quan đã thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bố trí nguồn vốn đầu tư để xã Thổ Bình về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân xã Thổ Bình trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất là những sản phẩm có lợi thế của địa phương như: chăn nuôi trâu, dê núi, trồng lạc, chăm sóc diện tích chè shan Khau Mút hiện có. Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, đảm bảo xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý vấn đề cấp bách hiện nay là UBND huyện Lâm Bình cần tập trung, quyết liệt thực hiện các phương án để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Đoàn thăm, tặng quà hộ gia đình nghèo xã Thổ Bình

Khảo sát vườn chè Khau Mút

Trước đó, đoàn đã đi khảo sát vùng chè shan Khau Mút, thăm hỏi, động viên hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kiểm tra cơ sở vật chất trường tiểu học, nhà văn hóa thôn, mô hình chăn nuôi trâu nhốt vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao của xã Thổ Bình.

 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục