Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình triển khai kế hoạch xây dựng xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 02/10/2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghi triển khai kế hoạch xây dựng xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản của xã Thổ Bình.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021 xã Thổ Bình sẽ về đích trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, xã Thổ Bình đã thực hiện đạt 13/19 tiêu chí. Kinh tế xã hội của xã đã có sự phát triển nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, tạo nên diện mạo mới cho các thôn bản ở xã Thổ Bình. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua từng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 39%. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền xã Thổ Bình tiếp tục lãnh đạo, điều hành và vận động nhân dân cùng nhau thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại. Mặc dù, đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng trong quá trình thực hiện xã vấn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn có giảm nhưng các giải pháp để đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững, lâu dài còn hạn chế; việc phát triển sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có nhiều mô hình điển hình, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với quy định của tiêu chí. Nguyên nhân dó trình độ, năng lực, nhận thức về ý nghĩa mục đích của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế; vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy tối đa… Hiện nay, xã còn 6 tiêu chí chưa đạt là: cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; trường học; thu nhập; hộ nghèo; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy đi kiểm tra các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Thổ Bình

 Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại vào cuối năm 2021, hội nghị đã thông qua Kế hoạch xây dựng xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, trong đó có việc phân công các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, thành viên Ban chỉ đạo cấp xã, cán bộ, công chức xã phụ trách từng thôn bản, từng tiêu chí để hướng dẫn, giúp đỡ thôn bản và nhân dân thực hiện các tiêu chí đảm bảo về đích theo kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế để cùng nhau thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà ở; hỗ trợ vốn làm nhà cho hộ nghèo; xây dựng các công trình nhà văn hóa, hệ thống kênh mương thủy lợi; đường giao thông liên thông bản; công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo; tăng cường công tác truyên truyền, vận động để nhân dân nâng cao nhận thức và tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và cán bộ tăng cường phụ trách xây dựng nông thôn mới…

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị    

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu những ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, đảm bảo thời gian và đạt kết quả cao nhất.

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lâm Bình phát biểu kết luận hội nghị

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện, của xã và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, tin tưởng rằng xã Thổ Bình sẽ thực hiện thành công Chường trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới théo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục