Lâm Bình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa

Trong những năm trở lại đây, lĩnh vực chăn nuôi phát triển đàn gia súc, gia cầm được bà con nông dân ở huyện vùng cao Lâm Bình, coi trọng, từ việc cần cù, chịu khó học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật từ các lớp học nghề về chăn nuôi do tỉnh, huyện tổ chức, đã mang lại kiến thức cho người nông dân; từ đó chăn nuôi có hiệu mang lại thu nhập ổn định.

Nhìn chung các mô hình phát triển kinh tế gia trại đã góp phần giúp các địa phương trong huyện, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình. Qua thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện Lâm Bình, hiện có trên 164 nghìn con, trong đó; có trên 8.600 con trâu và gần 1.500 con bò; trên 24 nghìn con lợn, đàn gia cầm duy trì với gần 117 nghìn con. Cùng với việc vận động người dân mở rộng quy mô chăn nuôi, các cấp chính quyền cũng đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động đầu tư con giống, trang bị kiến thức về phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn các hộ làm chuồng trại kiên cố, đưa gia súc về nuôi nhốt tại nhà chứ không thả rông như trước, tạo thế phát triển bền vững trong chăn nuôi. Đồng thời vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trống, đồi trọc và đất vườn tạp để trồng cỏ, phục vụ chăn nuôi.

Hội Nông dân huyện, bàn giao giống Dê lai, từ dự án hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế của tỉnh.

Thời gian tới, huyện Lâm Bình cần tiếp tục vận động nhân dân nâng cao nhận thức, cải tiến phương thức chăn nuôi, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư, các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và tỉnh để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, gắn với lộ trình xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục