Hội nông dân xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng của Hội Nông dân xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và không khí thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Hội Nông dân xã Hồng Quang có tổng số 795 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội thôn bản. Những năm qua Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, vay vốn đầu tư thâm canh đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng tốt vào sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, xây dựng các mô hình như đưa các giống lúa đặc sản, giống ngô có năng suất cao, cây ăn quả vào sản xuất, thực hiện thâm canh tăng vụ đưa hệ số sử dụng đất lúa từ 2,61 lần năm 2012 lên 2,71 lần năm 2017.  Năm 2012 số hộ sản xuất kinh doanh giỏi là 80 hộ, trong đó 1 hộ đạt hộ đạt cấp tỉnh, 10 hộ cấp huyện, 69 hộ cấp cơ sở. Đến năm 2017 đã có 100 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 20 hộ so với năm 2012, trong đó cấp cấp tỉnh 03 hộ, cấp huyện 15 hộ, cấp cơ sở 82 hộ. Từ phong trào sản xuất kinh doanh có hiệu quả đã xuất hiện nhiều hộ gia đình có các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ cho thu nhập cao. Điển hình có mô hình trang trại chăn nuôi lợn: hộ gia đình ông: Nguyễn Văn Hải, chi hội Lung Luông, thu 300 triệu đồng/năm.  Mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp có gia đình hội viên Ma Văn Lời, chi hội Bản Luông, thu nhập 300 triệu đồng; hội viên Triệu Văn Quy thôn Pooi, thu nhập 350 triệu đồng; hội viên Đàm Văn Biểu thôn Bản Luông thu nhập 270 triệu đồng/năm…

Hội viên nông dân xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tích cực đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất

Hội Nông dân xã đã tuyên truyền vận động, nhằm nêu cao nhận thức cho mọi người dân nói chung, cán bộ, hội viên nông dân nói riêng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức cho các hộ nghèo tự vươn lên trong lao động sản xuất để có đời sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Vận động nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, ý chí vươn lên không cam chịu đói nghèo. Cán bộ và hội viên nông dân đã hỗ trợ kinh phí, công lao động giúp đỡ 22 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, không có hộ phát sinh và tái nghèo. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 78%. Kết quả này thể hiện bước đi đúng đắn trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng của hội nông dân xã Hồng Quang. 

Mô hình chăn nuôi lợn của hội viên nông dân xã Hồng Quang

Có thể nói, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo ở Hội nông dân xã Hồng Quang đã thực sự tạo sức lan tỏa rộng rãi và thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Phong trào đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục