Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, Liên đoàn lao động huyện Lâm Bình, đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, hàng năm Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Lâm Bình, xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng công nhân viên chức lao động. Để đạt được kết quả cao, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng huyện và các công đoàn cơ sở, tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, trong đó tập trung vào các đợt cao điểm hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn. Theo đó, các cấp công đoàn đã phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... Trong các phong trào thì phong trào thi đua “Lao động giỏi -Lao động sáng tạo” là phong trào thi đua thường xuyên trong các Công đoàn cơ sở và của mỗi công nhân viên chức lao động, đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên trong công tác, học tập, nghiên cứu, lao động hăng say góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, toàn huyện có 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên  Đoàn Thị Dung, Trưởng Khoa sinh sản Trung tâm y tế huyện được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen Lao động sáng tạo; 140 sáng kiến được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Việc thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả khen thưởng năm sau nhiều hơn năm trước và có nhiều danh hiệu thi đua với hình thức khen thưởng cao hơn. Trong 5 năm đã có 1 tập thể được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba; có 4 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 cờ thi đua, 41 tập thể, 49 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; có 10 tập thể được nhận Cờ thi đua toàn diện, 1 tập thể được nhận cờ thi đua chuyên đề; 43 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen toàn diện, 1 Bằng khen chuyên đề của LĐLĐ tỉnh; 28 tập thể, 43 cá nhân được tặng Giấy khen toàn diện, 56 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen chuyên đề của LĐLĐ huyện; có 15 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 187 lượt CSTĐ cơ sở. Ngoài ra, 86 tập thể, 964 cá nhân được tặng giấy khen. Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được các cấp công đoàn trong toàn huyện triển khai đẩy mạnh như tổ chức giải cầu lông, Hội diễn văn nghệ, Hội thi khéo tay hay làm…Qua đó, đã tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được giao lưu học tập kinh nghiệm và giải trí tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.  

      Đoàn viên công đoàn cơ sở tích cực tham gia các phong trào, rèn luyện sức khỏe để phục vụ công tác

Với phương châm "Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Lâm Bình, sẽ tập trung xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, phấn đấu là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, cùng chính quyền các cấp chăm lo việc làm, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tổ chức tốt hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, tích cực phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn ở các thành phần kinh tế. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất đã đề ra.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục