Liên Đoàn Lao động huyện Lâm Bình, quan tâm đời sống người lao động

Những năm qua, cùng với việc làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, Liên Đoàn Lao động huyện Lâm Bình còn đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, góp phần động viên, khích lệ công nhân viên chức lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên Đoàn lao động huyện Lâm Bình hiện có 66 Công đoàn cơ sở với 1.309 đoàn viên. Thực hiện chức năng chăm lo đời sống cho đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, Liên Đoàn lao động huyện chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng tại cơ sở. Đồng thời, chủ động rà soát những đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 30 nhà ở cho CNVCLĐ khó khăn với số tiền 300 triệu đồng. Thăm hỏi, hỗ trợ trên 85 lượt CNVCLĐ với số tiền 56 triệu đồng cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cán bộ hưu trí từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Qua đó, đã góp phần khích lệ động viên tinh thần công nhân, viên chức lao động khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Liên Đoàn lao động huyện Lâm Bình quan tâm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở mới

          Để thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, hằng năm Liên đoàn Lao động  huyện Lâm Bình, còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn các cấp, Luật Lao động, Luật Công đoàn... giúp người lao động nắm rõ để tự bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, các công đoàn cơ sở còn tích cực tham gia các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa”; “Quỹ vì người nghèo”; “Ủng hộ đồng bào Miền Trung”; ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện của huyện, giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi, người tàn tật, với tổng số tiền hàng tỷ đồng… đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên, người lao động, tổ chức, doanh nghiệp trong huyện. Thông qua nhiều phong trào hoạt động,  hằng năm, toàn huyện có 95% Công đoàn cơ sở được xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó xếp loại vững mạnh xuất sắc 26,8%; 75% Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh; Liên đoàn lao động huyện xếp loại tốt. 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Liên Đoàn lao động huyện Lâm  Bình, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đồng thời, động viên người lao động khắc phục khó khăn, thi đua học tập, lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục