Lâm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Chiều ngày 17/8, Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025

Dự Hội nghị có các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Trưởng các thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết cùng về dự Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Từ khi Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III về việc phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025 được ban hành luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự quyết tâm trong tổ chức triển khai thực hiện của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Qua 1 năm thực hiện, có thể thấy việc lựa chọn một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo Nghị quyết đối với các con dê núi, lợn đen địa phương, cá đặc sản và cây Chè Shan Khau Mút, lạc, lúa đặc sản là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bước đầu đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện, một số cây, con thực hiện cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, con dê núi hữu cơ, đến tháng 6/2022, tổng đàn dê của huyện đã phát triển lên 5.102 con, tăng 1.212 con so với thời điểm chưa ban hành Nghị quyết, đạt 102% kế hoạch năm 2022. Có 75 hộ chăn nuôi từ 20 con dê trở lên tăng 39 hộ. Có 9 nhóm sở thích chăn nuôi dê tại các xã, thị trấn được thành lập. Sản phẩm thịt dê núi Thổ Bình đã được cấp chứng nhận VietGAP và được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Con lợn đen địa phương tăng so với thời điểm chưa ban hành Nghị quyết 5.959 con, đạt 124% kế hoạch năm 2022, đạt 111% mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Có 101 hộ chăn nuôi từ 20 con trở lên, tăng 64 hộ, sản lượng thịt hơi xuất bán bình quân đạt trên 439 tấn/năm. Có 08 xã thành lập 17 nhóm sở thích chăn nuôi lợn đen với 105 hộ tham gia. Năm 2021, sản phẩm Thịt chua lợn đen Vượng Duy đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Con cá đặc sản đã tăng 41 lồng, chăn nuôi chủ yếu là cá lăng, nheo, bỗng… sản lượng cá 6 tháng đầu năm 2022 đạt 30.200 kg tăng so với thời điểm chưa ban hành Nghị quyết và đạt 150% mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trên địa bàn huyện có 02 Tổ hợp tác và 01 trang trại nuôi trồng thuỷ sản được thành lập. Đối với cây trồng như cây chè Shan Khau Mút Thổ Bình tiếp tục duy trì diện tích 257,2 ha, năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 1.491 tấn, đạt 100% kế hoạch. Người dân trồng chè đã ý thức được việc chăm sóc, sản xuất chè theo đúng quy trình kỹ thuật nên sản lượng, chất lượng chè ngày càng được nâng lên. Sản phẩm chè Shan Khau Mút đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao. Cây lạc, diện tích đã được mở rộng từ 500 ha lên 1.418 ha do sáp nhập địa giới hành chính 2 xã Phúc Sơn, Minh Quang của huyện Chiêm Hoá về huyện Lâm Bình; có 21,7 ha lạc ở các xã Thổ Bình, Minh Quang được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữa cơ. Sản phẩm lạc củ, lạc nhân Thổ Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và dầu lạc Thổ Bình 4 sao. Cây lúa đặc sản, các địa phương tập trung đưa các giống lúa Khẩu Mang, Ngọc Lam, Mò Me, Nếp cái hoa vàng vào gieo trồng, đã thực hiện được 56,2 ha, đạt 93,8% kế hoạch giai đoạn năm 2025 và đạt 140% năm 2022. Các xã, thị trấn thành lập được 50 nhóm, với 414 hộ tham gia. Công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm và được ứng dụng vào sản xuất; liên kết sản xuất bước đầu được hình thành, một số sản phẩm đã được ký kết hợp đồng tiêu thụ với các hợp tác xã, doanh nghiệp,...Cụ thể hoá nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiều địa phương như: Thượng Lâm, Bình An đã chủ động, sáng tạo, tuyên truyền, vận động người dân phát triển trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà, vịt địa phương, đã từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện Nghị quyết chưa sâu rộng, chưa đủ sức thay đổi tư duy cán bộ và nhân dân, chưa tạo thành quyết tâm chính trị cao để tập trung ưu tiên chỉ đạo phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với du lịch trên địa bàn…

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III.  

Các tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III.  

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong những năm tiếp theo đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết đề ra, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương cốt lõi của Nghị quyết, từ đó, thống nhất cao các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP,… dựa trên tiến bộ khoa học, công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững. Đối với các cơ quan chuyên môn của huyện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Cũng như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện sản xuất, chăn nuôi đảm bảo hoàn thành kế hoạch nghị quyết đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, phổ biến nội dung Nghị quyết cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân bằng những hình thức phù hợp và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết. Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch từng năm và giai đoạn đến năm 2025 phù hợp với thực tiễn tại địa phương và tổ chức, triển khai tuyên truyền Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, gắn với thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phải coi việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cốt lõi của nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với các chi bộ thôn bản, tổ dân phố, hằng tháng đưa nội dung Nghị quyết vào chương trình họp chi bộ và quán triệt đến toàn thể đảng viên, nhân dân hiểu và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục