Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Xuân Lập

Sáng ngày 25/ 8 Thường trực Huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Xuân Lập. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban, Đảng huyện uỷ; UBMTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã Xuân Lập.
Đ/c Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc lãnh đạo Đảng uỷ xã Xuân Lập đã báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022. Trong 8 tháng năm 2022, Đảng uỷ xã Xuân Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

Về chỉ đạo công tác phát triển kinh tế, xã hội phát triển nông, lâm nghiệp 8 tháng đầu năm 2022 bảo đảm đúng khung thời vụ, diện tích cây trồng cả năm, năng xuất, sản lượng đạt được theo kế hoạch đề ra, đẩy mạnh thực hiện phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về việc phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, đến nay trên địa bàn xã đã vận động Nhân dân trồng được 5ha  cây lúa đặc sản (Khẩu Mang, Khẩu lếch, Nếp Tú lệ). Tổng đàn trâu là: 1.144/ 1.151 con, đạt 99,4% kế hoạch; đàn bò 281/210 con đạt 133% kế hoạch; đàn Lợn 1.549/1546 con, đạt 101% kế hoạch; đàn Dê 286/263 con, đạt 108% kế hoạch; đàn chó 109/244 con, đạt 77,86% kế hoạch; đàn gia cầm 6.740/6961 con đạt 96,82% kế hoạch. Trồng rừng đạt 103,3% KH.

Về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm được 700/930 mét đường bê tông nông thôn, đạt 70% kế hoạch; vận động 04 hộ dân cải tạo đường điện sau công tơ đến hộ gia đình đạt chuẩn an toàn, đến nay có 501 hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn đạt 99,2% so với tổng số hộ trên địa bàn; chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức rà soát, hướng dẫn nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến 20/8/2022, xóa được 20/51 hộ, đạt 39,2% kế hoạch; Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, đến nay đã có thêm 21 hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp sinh, nâng tổng số hộ dân có nhà tắm, nhà tiêu từ 356 hộ lên 377hộ hộ chiếm 74,65% so với tổng số hộ trên địa bàn.

Tuy nhiên trong 8 tháng năm 2022 Xuân Lập còn một số tồn tại, hạn chế như; Việc xây dựng và ban hành một số kế hoạch còn chậm so với yêu cầu; Việc thực hiện vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi chưa đạt kế hoạch; Việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tiến độ còn chậm…Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng thời gian tới, xã Xuân Lập tiếp tục triển khai các hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 29/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã có 17 ý kiến tham gia phát biểu thảo luận chủ yếu nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung vào các vấn đề như; làm nhà hộ nghèo; làm đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, công tác lao động việc làm, công tác chuẩn bị năm học mới;

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ đã nghi nhận những kết quả mà Đảng uỷ xã Xuân Lập đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí mong muốn, Đảng uỷ xã Xuân Lập cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng xây dựng các sản phẩm ocoop; chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng chất lượng giáo dục, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022- 2022; thực hiện đạt 100% kế hoạch xoá nhà tạm, nhà rột nát năm 2022./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục