Lâm Bình đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 16/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị đại biểu tỉnh có các đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị

Đại biểu huyện Lâm Bình có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi bộ cơ sở; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong huyện; huyện Lâm Bình đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, có 10/18 nhóm chỉ tiêu dự kiến đến cuối nhiệm kỳ vượt so với mục tiêu Nghị quyết; có 8 chỉ tiêu dự kiến đạt Nghị quyết Đại hội. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, phát triển đồng đều ở tất cả các vùng, các lĩnh vực; ngành du lịch đã có sự chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành các khu, điểm du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện, nổi bật là du lịch cộng đồng (Homestay). Du lịch đã gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và dịch vụ phát triển. Khách du lịch đến huyện năm 2023 ước đạt 151 nghìn lượt khách du lịch, đạt 75,5% mục tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực nông nghiệp có nhiều chuyển biến quan trọng, việc phát triển cây trồng vật nuôi có lợi thế của huyện đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực hằng năm đều đạt trên 25 nghìn tấn, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng đàn vật nuôi duy trì và phát triển ổn định với hơn 52.750 con gia súc, gần 230 nghìn con gia cầm. Toàn huyện đã có 25 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, tăng 14 sản phẩm so với đầu nhiệm kỳ. Đã trồng hơn 1.980 ha rừng, đạt 62,5% kế hoạch giai đoạn năm 2021-2025; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức trên 78%. Có 112 lồng cá đặc sản có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện hiện có 38 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, tăng so với đầu nhiệm kỳ 10 hợp tác xã; Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện năm 2023 đạt 421 tỷ đồng, đạt 92,2% mục tiêu Nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2022 đạt 5,7% vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, duy trì và giữ vững các tiêu chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thêm xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 3 xã; số tiêu chí đạt bình quân trên xã 13,1 tiêu chí; có thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông kết nối vùng và hạ tầng du lịch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học; công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân có chuyển biến tích cực; văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch; thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và có bước tiến rõ rệt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Lâm Bình đã quán triệt các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoán XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến năm 2023 Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao 453 việc đột phá, đổi mới đối với 173 lượt đồng chí lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 100% chi bộ đã thực hiện đúng quy định về sinh hoạt chi bộ, với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 93% trở lên. Kết nạp mới được 200 đảng viên, đạt mục tiêu Nghị quyết. Các hoạt động “ba cùng” với nhân dân tại cơ sở đã được Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở tổ chức sôi nổi, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng. Công tác điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến theo hướng thiết thực, hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II trên địa bàn huyện còn gặp những tồn tại, hạn chế, đó là: Du lịch chưa thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Việc phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa còn chậm; một số xã chưa có sản phẩm OCOP. Chỉ tiêu về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công một số công trình chưa đảm bảo tiến độ; năng lực của một số cán bộ còn hạn chế. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt còn hạn chế…

Hội nghị thảo luận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và kinh nghiệm trong hai năm rưỡi lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng huyện trong những năm cuối của nhiệm kỳ. 

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà huyện Lâm Bình đã nỗ lực đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn và yêu cầu, nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện cần tiếp tục đồng lòng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp thực hiện có hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của huyện; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá, phát triển trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng thực sự trong sạch vững mạnh…

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phải xây dựng các giải pháp cụ thể, chi tiết, theo lộ trình để thực hiện hoàn thành 18 chỉ tiêu chủ yếu, 02 khâu đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm; có giải pháp, lộ trình cụ thể để xử lý các nội dung hiện nay đang vướng mắc, chậm tiến độ, đặc biệt là 05 nhóm nhiệm vụ cần quan tâm chỉ đạo khắc phục ngay mà báo cáo đã chỉ ra. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đảm bảo an sinh xã hội, trọng tâm là: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số gắn với cơ cấu, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục