Lâm Bình trao giải nhất tuần thứ năm, cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023

Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023, tuần thứ 5 có 1295 lượt thí sinh tham gia, trong đó số người trả lời đúng là 732 lượt

Ban tổ chức đã trao giải nhất Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính huyện Lâm Bình” năm 2023, tuần thứ 5 cho  Anh Trương Văn Thiện, Công chức UBND xã Xuân Lập, là người trả lời đúng nhất với thời gian làm bài thi nhanh nhất. Để có được kết quả này, trong thời gian qua anh Thiện đã nỗ lực tìm hiểu các quy định, chương trình tổng thể về cải cách hành chính. 

Ban tổ chức đã trao giải nhất  Anh Trương Văn Thiện, Công chức UBND xã Xuân Lập

Cuộc thi Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân về công cuộc cải cách hành chính của huyện nhà, tạo điều kiện tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương và chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục