Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 12/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Tham mưu cho cấp ủy và chủ trì phối hợp triển khai, thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã Hồng Quang vận động nhân dân hiến đất vườn rừng được 5.000 m2 để làm đường giao thông nông thôn, huy động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn được 2,7 km tại thôn Bản Tha và thôn Bản Luông; xã Minh Quang vận động nhân dân nạo vét, tu sửa các công trình thủy lợi, phát dọn kênh mương đảm bảo cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa được 23 điểm cầu, với chiều dài 300m; triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 – 2025; phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” giai đoạn 2020 – 2025, trên địa bàn huyện có 7.335 lò, hố rác, xử lý rác thải hoạt động thường xuyên; cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ngày công lao động thu gom được 7.130 ngày công, với trên 3.000 tấn rác thải nhựa được xử lý. Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bao QP-AN của UBND huyện năm 2023; tổ chức tốt các hoạt động tri ân, kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; phát động ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025; Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi huyện Lâm Bình năm 2023. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhiệm vụ đột phá được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả, hạn chế, nguyên nhân công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và trong thực hiện Nghị quyết của Ủy ban MTTQ huyện khóa III.

Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan, tập trung hướng về cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ, giúp đỡ người dân xóa đó, giảm nghèo, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; nắm chắc tình hình về đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng chí yêu cầu Mặt trận từ huyện đến cơ sở triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục