Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Huyện Lâm Bình về thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Sáng ngày 25/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lâm Bình. Làm việc với đoàn công tác về phía huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ Tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo các Phòng, ban của Huyện.

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong năm 2023, UBND huyện Lâm Bình đã thực hiện phân bổ, bố trí vốn, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trình tự thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng pháp luật. Các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư đã tập trung thực hiện thanh toán vốn đầu tư đối với các công trình đã có khối lượng, các công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được kiểm soát chặt chẽ, các công trình đang thi công đảm bảo chất lượng theo quy định. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các chương trình, dự án, đặt biệt là trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp cho dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đạt trên 96%; Dự án Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 62% kế hoạch; Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 50% kế hoạch. Duy trì giữ vững 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt/xã 13,0 tiêu chí, tăng 1,1 tiêu chí so với năm 2022. Tính đến ngày 23/10, tỷ lệ giải ngân vốn thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện Lâm Bình đạt bình quân 38%, trong đó chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tỷ lệ giải ngân 35%; chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 38%; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 68%;

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang, phát biểu chủ trì hội nghị

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong năm 2023 trên địa bàn huyện Lâm Bình còn một số vướng mắc như: một số nội dung thuộc các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  không có cơ sở để giải ngân vốn; khó khăn trong việc hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiến độ thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu theo kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm; việc duy trì, giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn đảm bảo đáp ứng Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và đoàn công tác đã có buổi Kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Phúc Sơn và xã Bình An.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lâm Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị UBND huyện Lâm Bình chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện các bước, kịp thời đảm bảo tiến độ giải ngân cao nhất. Tăng cường hướng dẫn về nghiệp vụ đối với cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. Chủ động rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí do người dân tự tổ chức thực hiện. Đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; rà soát những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo khó khăn vướng mắc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Khẩn trương thẩm định phê duyệt dự án, dự toán, đối tượng thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo đảm giải ngân nguồn vốn kế hoạch được giao theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh chỉ đạo.  Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình trực tiếp chỉ đạo công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện của địa phương, đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất nguồn vốn được giao theo kế hoạch đã đề ra. Đối với các lãnh đạo sở, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả, tiến độ triển khai Chương trình thuộc địa bàn được phân công phụ trách để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao năm 2023./.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục