Đảng bộ xã Thổ Bình lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, cùng với việc chủ động bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đề ra các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động cụ thể, để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng bộ xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình còn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, trong việc tích cực phát triển kinh tế gia đình, để nhân dân học tập làm theo. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Là một trong những đảng viên, luôn gương mẫu ở chi bộ thôn Nà Vài, xã Thổ Bình, những năm qua, gia đình bà Vũ Thị Vân, luôn chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh 3 vụ trong năm để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Ngoài sản xuất nông nghiệp, gia đình bà còn tập trung phát triển chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, theo hướng hàng hóa để tăng thêm thu nhập. Hiện nay, mặc dù giá lợn hơi thị trường có giảm so với trước đây nhưng mỗi lứa gia đình bà Vân, vẫn nuôi duy trì từ 60 con lợn thịt trở lên, mỗi năm giúp gia đình bà có thêm nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí. Thông qua cách làm của gia đình cũng chính là minh chứng cụ thể để bà Vân, tuyên truyên, vận động nhân dân cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Đảng viên Vũ Thị Vân, ở thôn Nà Vài, xã Thổ Bình, luôn đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình

Theo như Đồng chí Hoàng Văn Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Thổ Bình cho biết: Đảng bộ xã hiện có 304 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ. Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất. Do vậy, hàng năm Đảng ủy xã đã chỉ đạo mỗi cán bộ,  đảng viên trong toàn Đảng bộ, đều phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mình, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, để mọi người dân học tập và làm theo. Đồng thời, xây dựng Nghị quyết chuyên đề, đề ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể phù hợp sát với thực tiễn của địa phương nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Nhờ có sự quyết tâm đó mà các chỉ tiêu phát triển kinh tế hằng năm của xã luôn đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể trong năm 2017, Tổng sản lượng lương thực là 2.644 tấn, đạt 101% kế hoạch; chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển ổn định với trên 17.700 con. Trồng rừng đạt 102% kế hoạch. Trong năm có 69 hộ thoát nghèo. Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, xã Thổ Bình, còn vận động nhân dân đóng góp ngày công lắp đặt các tuyến kênh mương nội đồng, bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và làm đường bê tông nội đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Thổ Bình, trong việc khơi dậy tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên đi trước trong phát triển kinh tế, đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, tin rằng kinh tế xã hội của xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, sẽ ngày càng phát triển, tạo tiền đề quan trọng để xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, theo đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục