Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình công bố các Quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Ngày 30/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức, cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; thủ trưởng các ban Đảng Huyện ủy, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Đề án về sáp nhập tổ chức bộ máy, từ tháng 12/2018 đến tháng 8 năm 2020, huyện Lâm Bình đã hợp nhất các cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện thành Văn phòng huyện. Cùng với đó là các Quyết định bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận cán bộ.  Sau hơn 3 năm thực hiện mô hình thí điểm, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, các Ban Đảng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các cơ quan hợp nhất đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm việc tại các cơ quan hợp nhất được rèn luyện nâng cao năng lực toàn diện hơn, trưởng thành hơn.

Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phê duyệt Đề án kết thúc thí điểm các cơ quan hợp nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã thực hiện các quy trình về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố các Quyết định tổ chức lại đối với các Ban Đảng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Theo đó, từ ngày 01/01/2023, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ được tổ chức lại thành Ban tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện; Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra được tổ chức lại thành Uỷ Ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện; Văn phòng huyện được tổ chức lại thành Văn Phòng Huyện ủy và Văn HDND, UBND huyện. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện thành Ban Quan lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và phân công giữ các chức vụ lãnh đạo các cơ quan Đảng Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Cùng với công bố các Quyết định tổ chức lại đối với các cơ quan Đảng Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố các Quyết định về điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các cơ quan, đơn vị được tổ chức lại. Theo đó, đồng chí Chẩu Văn Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Huyện ủy viên, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Ma Ngọc Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; Đồng chí Trịnh Văn Năm, Huyện ủy viên, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy; Đồng chí Trương Văn Quang, Huyện ủy viên, giữ chức vụ Chánh Văn Phòng HĐND, UBND huyện; Đồng chí Quan Văn Phùng, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Huyện ủy viên, giữ chức vụ Chánh Thanh tra huyện; Đồng chí Chẩu Thị Thiện, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; đồng chí Chẩu Thị Nguyện, chuyên viên Văn phòng huyện được điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động huyện và phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Nguyễn Thành Trung, được phân công giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình.

Đ/c Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả sau hơn 3 năm thực hiện mô hình thí điểm hợp nhất, các cơ quan hợp nhất đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đồng chí được bộ nhiệm và phân công giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát và bàn giao công việc để đi vào hoạt động ngay không để khoảng trống, gián đoạn. Đồng thời khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của các cơ quan, đơn vị để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí cùng mong muốn, với tình thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn chắc chắn các cơ quan, đơn vị và các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Hà Khánh- Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục