Huấn luyện trước dân quân xã Thượng Lâm năm 2024

Ban CHQS huyện Lâm Bình vừa tổ chức huấn luyện trước dân quân xã Thượng Lâm năm 2024. Đây là đơn vị được chọn huấn luyện điểm để rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Xã Thượng Lâm tổ chức Huấn luyện dân quân trước  năm 2024

Tham gia huấn luyện, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Thượng Lâm được nghiên cứu và tiếp thu nội dung huấn luyện giáo dục chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tập trung huấn luyện cho lực lượng dân quân chiến đấu bảo vệ mục tiêu trong tình huống A2 trung đội, tiểu đội dân quân chiến đấu bảo vệ thôn biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, vũ khí tự tạo, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trên địa bàn đặc biêt là lực lượng dân quân cơ động xã. Huấn luyện chiến thuật bài tiểu đội dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng về phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, thiên tai bão lũ, cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống sảy ra, và Công bố quyết định hoàn thành nghĩa vụ Dân quân năm 2024, Quyết định kết nạp dân quân mới năm 2024.

Qua các nội dung huấn luyện, Ban CHQS huyện rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung, phương pháp, chỉ đạo, điều hành để chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn trong huyện triển khai các nội dung huấn luyện năm 2024 đảm bảo yêu cầu, hiệu quả, sát với tình hình thực tế tại cơ sở./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục