Xã Xuân Lập tập trung xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thực hiện đạt thêm ít nhất 5 tiêu chí xây dựng nông mới, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Xuân Lập đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các tiêu chí do chính người dân làm chủ. Đồng thời, tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, của huyện để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn xã vùng cao Xuân Lập.

Để góp phần thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cùng với việc khuyến khích, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, giảm nghèo. Ban Chấp hành Đoàn xã Xuân Lập đã thường xuyên duy trì hoạt động “ Ngày thứ 7 tình nguyện”, “ Ngày chủ nhật xanh”, huy động các Chi đoàn ra quân Tháng Thanh niên với các hoạt động Xây dựng công trình Thanh niên, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, chăm sóc các công trình Thanh niên, chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Trong quý I năm 2021, Đoàn xã đã tổ chức được 6 đợt ra quân ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, thu hút 119 lượt ĐVTN tham gia. Việc làm này, đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. 

Điểm trường thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập  được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong thôn

Sau nhiều năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2020, xã Xuân Lập đạt 9/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm đã từng bước được đầu tư xây mới, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Bước đầu xã Xuân Lập đã hình thành được một số mô hình phát triển kinh tế tập trung vào chăn nuôi trâu, dê, trồng rừng. Đời sống của người dân đang từng ngày được đổi thay. Bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát triển. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thực hiện đạt thêm ít nhất 6 tiêu chí xây dựng nông mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Xuân Lập đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động, cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã, để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng tham gia thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện xóa nhà tạm; chỉnh trang nhà cửa; cải tạo hệ thống điện gia đình đạt chuẩn thường xuyên an toàn; xây dựng 3 công trình vệ sinh; vận động nhân dân không sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, xã tiếp tục huy động các nguồn lực từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Chương trình 30a để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, công trình thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Từ đó, tạo đà cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở địa phương. 

Mô hình chăn nuôi trâu hiện đang được xã Xuân Lập khuyến khích các hộ thực hiện nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân

Xuân Lập là xã còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao 66,4 %. Do vậy, để đạt được ít nhất 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Xuân Lập cần tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi tư duy, nhận thức của dân để cùng chung sức, đồng lòng thực hiện. Có như vậy, việc nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại mới đạt được theo đúng kế hoạch đề ra. Góp phần xây dựng nông thôn “ Kinh tế phát triển, văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, cảnh quan, môi trường sạch - xanh - đẹp - an toàn”.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục