TUỔI TRẺ LÂM BÌNH XUNG KÍCH THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên là rất lớn. Xác định được vai trò, nhiệm vụ đó, thời gian qua, với tinh thần xung kích đi đầu, tuổi trẻ huyện vùng cao Lâm Bình đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

  Với phương châm “ Mỗi thanh niên, mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội”, chung sức xây dựng nông thôn mới, ngoài việc tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, BCH Đoàn xã Lăng Can còn cụ thể hóa các chương trình hoạt động của Đoàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Cụ thể như tham gia làm đường bê tông, huy động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên, nạo vét các tuyến kênh mương, vệ sinh đường làng ngõ xóm và thu gom rác thải vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Để đoàn viên thanh niên có cơ hội được giao lưu, học hỏi, tạo không khí phấn khởi sau những ngày lao động vất vả, Đoàn xã Lăng Can đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao vào những dịp lễ, tết, thu hút nhiều lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng tham gia. Qua đó, đã tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên trong các chi đoàn tăng tình đoàn kết, nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
  Để đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời coi đây là một trong những việc làm thường xuyên trong mỗi cơ sở đoàn. Ban thường vụ Huyện đoàn Lâm Bình và các cơ sở đoàn đã tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, cũng như Đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương tới toàn thể đoàn viên thanh niên, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, trên trang điện tử của Huyện đoàn... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhiều cá nhân, tập thể đã nâng cao nhận thức tích cực, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã huy động được trên 700 lượt đoàn viên, thanh niên quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom và xử lý rác thải. Nạo vét 800 mét kênh mương nội đồng. Đồng thời, tham gia giúp đỡ các thôn bản dựng nhà văn hóa và làm kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo, năng động, các cơ sở đoàn trong huyện đã đang tiếp thêm sức mạnh để các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

  Tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian tới, Huyện đoàn Lâm Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả những phần việc trong xây dựng nông thôn mới như: Đảm nhận, giúp đỡ các thôn bản sửa chữa, làm đường bê tông nội đồng, dựng nhà văn hóa thôn bản và kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, hỗ trợ thanh niên nông thôn học nghề, nhằm giải quyết việc làm ngay tại địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đi đầu trong việc xây dựng nếp sống mới ở nông thôn.

Bài, ảnh: Thúy Phượng.

Tin cùng chuyên mục