THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TÂN HOA

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TÂN HOA THÔNG BÁO GIẢI THỂ NHƯ SAU

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TÂN HOA

- Mã số hợp tác xã/mã số thuế: 5000885993

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cấp lần đầu ngày: 07/6/2021; Nơi cấp: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Hoa, xã Bình An huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0356636889

- Do Ông/Bà: TRIỆU MINH THẮNG

Sinh ngày: 22/10/1989; Dân tộc: Dao

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 070769107

Ngày cấp: 29/11/2012

Nơi cấp: CA Tuyên Quang

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0356636889

Là người đại diện theo pháp luật.

- Các đơn vị phụ thuộc:

Tên, địa chỉ chi nhánh: Không

Tên địa chỉ văn phòng đại diện: Không

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: Không

- Lý do giải thể: Hợp tác xã hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Kính đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể.

Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Phòng tài chính

Tin cùng chuyên mục