Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình phát huy hiệu quả ngồn vốn tín dụng ưu đãi

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các xã tổ chức giải ngân cho vay đúng đối tượng, quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn. Hầu hết các hộ vay vốn chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đều sử dụng vào mục đích để chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, mua giống, phân bón, kinh doanh dịch vụ... Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, phong trào phát triển sản xuất của hộ gia đình không ngừng lan rộng. Nhờ đó, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình có hộ gia đình của chi Ma Thị Dinh, thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, thông qua tổ chức Hội phụ nữ xã đứng ra tín chấp, năm 2013 chị được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Bình với số triền 30 triệu đồng, gia đình đã đầu tư vào chăn nuôi và mở dịch vụ bán hàng tạp hóa, phân bón. Có vốn cộng thêm sự cần cù chịu khó nên công việc chăn nuôi và bán hàng đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, đến năm 2015 chị đã hoàn trả lại vốn vay cho Ngân hàng théo đúng kỳ hạn. Để tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi và bán hàng, đầu năm 2018 chị lại làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 62 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Ma Thị Dinh, thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình

Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang triển khai 18 Chương trình cho vay với tổng dư nợ gần 257 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo trên 126 tỷ, chiếm 50% tổng dư nợ các chương trình cho vay. Chương trình cho vay hộ cận nghèo trên trên 40 tỷ; vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 26 tỷ… Hàng năm nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần làm tăng tổng số lượng đàn trâu bò của huyện, mở rộng diện tích đất trồng rừng của hộ gia đình, tăng số lượng các dịch vụ kinh doanh buôn bán nhỏ. Chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã đã giúp nhiều hộ gia đình lamg được nhà ở ổn định. Chương trình cho vay học sinh sinh viên nghèo giúp nhiều học sinh có cơ hội tiếp tục học tập…. Có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, đồng thời có vốn để xây dựng các công trình vệ sinh để đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình giải ngân tại xã Thổ Bình

Công tác phối hợp giữa Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ đã góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là tạo nhiều việc làm mới, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục