Hội Nông dân xã Thổ Bình với Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Vai trò của tổ chức Hội Nông dân với công tác vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã và đang được các cấp hội từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm.

Hội viên Nông dân tham gia phát triển kinh tế

Đến nay trên địa bàn xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã có 4 hộ kinh doanh vận tải hành khách, 12 hộ vận tải hàng hóa và vật liệu xây dựng, 31 hộ kinh doanh tổng hợp, 3 hộ sản xuất gạch bê tông, 3 hộ chế biến lâm sản; trên 1.500 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những năm trở lại đây đã có trên 100 hộ trồng được trên 179 ha rừng sản xuất. Hội nông dân xã, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức tập huấn KHKT, chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, Theo đó, các chi hội hướng dẫn hội viên lựa chọn các loại cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi với quy mô lớn; đặc biệt là kinh tế hộ bước đầu đã hình thành vùng sản xuất, chăn nuôi theo hướng chuyên canh, hàng hóa như cây lạc, cây mía… Thực hiện Chương trình Quốc gia về giảm nghèo, hằng năm hội nông dân xã, đăng ký đảm nhận hỗ trợ giúp đỡ 10 hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhiệm kỳ 2012 - 2018 tổ chức Hội đã giúp đỡ xóa được 51 hộ hội viên nghèo; đến nay tổng số hộ hội viên nghèo còn 635 hộ, chiếm tỷ lệ 47%. Thông qua phong trào nhằm giúp tổ chức Hội gắn kết các hoạt động củng cố xây dựng cơ sở Hội với việc giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Hội nông dân xã đã thật sự lớn mạnh; năm 2012 hội chỉ có 972 hội viên, đến nay hội đã có trên 1.100 hội viên. Hội nông dân xã Thổ Bình luôn được Hội cấp trên đánh giá là đơn vị vững mạnh và được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng 1 Bằng khen, UBND huyện Lâm Bình tăng 1 giấy khen. Hội Nông dân tỉnh, huyện tặng 6 giấy khen. Trong thời gian tới Hội nông dân xã Thổ Bình cần tăng cường nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp huyện, tăng số lượng định mức và thời gian cho Hội viên vay để sản xuất, kinh doanh gắn với các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tiêu thụ sản phẩm. phát triển nông, lâm nghiệp, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo gắn với xây dựng NTM tại địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục