Làm lại cuộc đời từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình phối hợp Công an huyện, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác, tập trung rà soát các đối tượng có nhu cầu, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời. Đây là chính sách có tính nhân văn nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Nguồn vốn đã tiếp thêm động lực cho những lầm lỡ trở về cuộc sống đời thường có thêm việc làm, nâng cao thu nhập. 

Bà Trần Thị Hoa ở thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình có con trai vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Cuối năm 2023, gia đình bà được vay 100 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư chăn nuôi và kinh doanh tại gia đình. Nguồn vốn đã tiếp thêm động lực để các thành viên trong gia đình bà Hoa có thêm việc làm, nâng cao thu nhập. 

Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai đáp ứng nhu cầu rất kịp thời, thiết thực phù hợp nguyện vọng, cung cấp nguồn vốn nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn chính sách để học nghề, đầu tư sản xuất kinh doanh, mở cơ sở sản xuất kinh doanh tạo việc làm, sinh kế cho những người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội giao dịch cho vay tại Điểm giao dịch xã.

Sau thời gian triển khai thực hiện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp Công an huyện, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng có nhu cầu vay vốn, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân cho 6 hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền 550 triệu đồng. 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện triển khai Quyết định bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn có thể tiếp cận vốn vay để học nghề, có nguồn vốn làm ăn, góp phần giúp những người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục