Lâm Bình đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở

Một trong những yếu tố rất quan trọng, góp phần làm nên những những thành công của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thời gian qua, chính là sự hình thành và hoạt động có hiệu quả của mạng lưới cộng tác viên dân số cơ sở. Đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số - KHHGĐ.

Huyện Lâm Bình có trên 70 cán bộ dân số thôn, bản, để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở Trung tâm dân số - KHHGĐ huyện Lâm Bình, thường xuyên phối hợp với chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân số cho đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, bản. Ngay từ đầu năm 2018, Trung tâm dân số KHHGĐ huyện Lâm Bình đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

Đội ngũ cán bộ làm  công tác Dân số - KHHGĐ đến từng hộ để tư vấn

Ngay sau khi buổi tập huấn đội ngũ cán bộ dân số từ huyện đến cơ sở đã tiến hành triển khai tuyên truyền đến các cặp vợ chồng, từ đó nhân dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của Đề án xã hội hóa, cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thống kê dân số; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; công tác truyền thông, tư vấn, vận động, giáo dục thay đổi hành vi về dân số. Đến nay, số cặp vợ chồng trên địa bàn huyện sử dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 80%. 

Trong thời gian tới, để đội ngũ CTV dân số cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tích cực tạo điều kiện hơn nữa để xây dựng đội ngũ CTV cơ sở có năng lực, lòng nhiệt tình trong công tác. Từ đó, giúp cho các CTV dân số hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số./.

Kim Thoa - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục