Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2018

Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Lâm Bình vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2018 trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện dự và chỉ đạo.

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Lâm Bình tiếp tục triển khai thực hiện tốt  các chính sách hỗ trợ người nghèo kịp thời, chăm lo đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và các chế độ an sinh xã hội. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho gần 29.400 người thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; miễn học phí cho trên 2.300 học sinh; hỗ trợ 37 hộ làm nhà ở mới và thực hiện kịp thời các chính sách xã hội khác. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135 và Chương trình 30a của chính phủ để tạo đòn bẩ y trong thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương.

 Đ/c Nguyễn Văn Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện yêu câu các xã cần xây dựng ngay kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2018 theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; Chủ động bố trí kinh phí thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án, chính sách và các nội dung, số liệu thuộc ngành liên quan đến công tác giảm nghèo năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ đó có cơ sở tìm giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giảm nghèo trên địa bàn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục