Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023 theo hình thức trực tuyến

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân về công cuộc cải cách hành chính của huyện nhà tạo điều kiện tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương và chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023 theo hình thức trực tuyên trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Hiện nay không khí tham gia cuộc thi đang diễn ra rất sôi nổi.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyển nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; của cán bộ, công chức, viên chức, về công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cuộc thi cũng nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn huyện. Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng. Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích và hướng dẫn đánh giá hài lòng người dân.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn huyện. Đối tượng dự thi gồm: Tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.

Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong ngân hàng câu hỏi. Mỗi tuần thi có số lượng 30 câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi 10 phút. Thi trắc nghiệm trên máy do Ban tổ chức cuộc thi chấm điểm trên phần mềm trực tuyến.

Giải thưởng hàng tuần được trao cho người làm sớm nhất, nhanh nhất, đúng nhất. Giải chung kết cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải tập thể và giải cá nhân cho những tập thể, cá nhân đạt điểm cao sau 8 tuần thi: Giải tập thể gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích. Giải cá nhân: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định tại thể lệ Cuộc thi.

Tuần 01 của của cuộc thi bắt đầu từ ngày 5/6/2023. Đây là tuần đầu tiên nên số lượng người tham gia thi còn hạn chế. Theo số liệu thống kê sau 2 ngày thi của tuần thứ nhất đã có trên 1.300 người tham gia thi. Không khí tham gia cuộc thi rất sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi người chỉ cần dùng máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối internet truy cập vào đị chỉ: http://lambinh.tuyenquang.gov.vn hoặc http://lambinh.timhieu.online/CaiCachHanhChinh/Thi vào baner có tên “Thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023” để tham gia thi.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023 đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện triển khai nội dung cuộc thi  đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi để nâng cao hiểu biết về chủ trương và chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thúc đây phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục