Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 29/5, UBND huyện Lâm Bình phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 cho các đại biểu là lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực; Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các lĩnh vực; Cán bộ, nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ phụ trách Chuyển đổi số của Huyện đoàn; Cán bộ Công an phụ trách việc triển khai Nghị định số 104 ngày 21/12/2022 của Chính phủ, triển khai 07 phương thức phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo…v.v

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung, gồm: Tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Các nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị thông minh từ app Tuyên Quang ID; Việc thực hiện số hoá, tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính; Chuẩn hoá dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 104 ngày 21/12/2022 của Chính phủ; triển khai 07 phương thức, phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của mỗi cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục