Lâm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022

Sáng ngày 5/10/2022, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Văn Quốc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” huyện; Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn; cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 03 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và phong trào “Dân vận khéo”. Thông qua việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc; từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện được sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động Nhân dân của những tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn huyện. Các mô hình “Dân vận khéo” được Nhân dân đồng tình ủng hộ đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở; góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở. Trong giai đoạn, trên địa bàn huyện đã có 218 tập thể và 230 cá nhân đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Chủ yếu các mô hình đăng ký tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bê tông hoá đường giao thông nông thôn, chương trình giảm nghèo; thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải. Kết quả, toàn huyện đã xây dựng, nhân rộng được 448 mô hình, điển hình được đánh giá, công nhận, có sức lan toả trong đời sống xã hội, trong đó: Lĩnh vực kinh tế có 143 mô hình, tiêu biểu có Đoàn xã Xuân Lập, Hội Nông dân xã Thượng Lâm, ông Chẩu Văn Anh, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn; mô hình “Dân vận khéo trong vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để giải phóng làm đường của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” thị trấn Lăng Can. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 91 mô hình, tập trung vào phục dựng và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, tiêu biểu có đồng chí Chẩu Thị Thêm, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Yên; mô hình “Dân vận khéo trong việc xây dựng Làng văn hoá đặc trưng và nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn” của xã Hồng Quang; Trong năm 2020, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch với số tiền trên 185 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gần 160 triệu đồng. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 59 mô hình, trong đó tiêu biểu có mô hình: “Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ”; “Duy trì hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” của Đội an ninh Công an huyện. Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 69 mô hình, tiêu biểu có mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu văn bản” của Chi bộ Văn phòng huyện; “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong hoạt động thực thi công vụ và phục vụ nhân dân” của cán bộ, công chức xã Xuân Lập; Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có 98 mô hình; Lĩnh vực khác có 38 mô hình.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo; duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, đồng thời, tập trung xây dựng các mô hình mới thiết thực, có tính đặc thù, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến “Dân vận khéo” trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động Nhân dân đồng tình ủng hộ và tổ chức thực hiện để phong trào đi vào chiều sâu, lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, rà soát bổ sung về tiêu chí đánh giá hiệu quả của mô hình, điển hình; đồng thời, biểu dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” hàng năm.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân cũng đã tham gia báo cáo tham luận để chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào Dân vận khéo. 

Ban Chỉ đạo khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua " Dân vận khéo" giai đoạn 2020 - 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quốc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” huyện Lâm Bình đã đạt được trong giai đoạn 2020 - 2022. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong giai đoạn 2023 - 2025, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” huyện Lâm Bình tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua Dân vận khéo tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác Dân vận khéo ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng các mô hình dân vận khéo cần tập trung vào các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Qua đó, tạo sức lan toả sâu rộng các mô hình điển hình thi đua Dân vận khéo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” huyện Lâm Bình đã khen thưởng cho 3 tập thể gồm: Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” xã Phúc Sơn, Tập thể Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình An, Chi bộ thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm  và 3 cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục