Lâm Bình Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phát động thi đua năm 2018

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phát động thi đua năm 2018.

      Trong năm 2017, kinh tế - xã hôi của huyện Lâm Bình gặp không ít khó khăn, thách thức do chịu tác động của giá cả thị trường, tình hình khí hậu, thời tiết không thuận lợi... Song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quản lý điều hành của UBND huyện và sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các địa phương, huyện Lâm Bình đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thành đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng; Thu ngân sách vượt dự toán; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xã Khuôn Hà đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch... Trong năm 2017 nhân dân và cán bộ huyện Lâm Bình đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng cờ là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và hàng trăm tập thể, cá nhân, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. 

                                                Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện chủ trì thảo luận

      Năm 2018 là năm thứ 3, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Để tiếp tục xây dựng huyện Lâm Bình ngày một phát triển trên các lĩnh vực, huyện đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 cụ thể là: phấn đấu nâng tổng sản lượng lương thực đạt trên 17 nghìn tấn; duy trì tổng đàn trâu trên 9.500 con, đàn bò 1.700 con, đàn lợn trên 23.700 con, đàn gia cầm trên 131.000 con; trồng mới trên 700 ha rừng; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 11 tỷ đồng;  tổng mức bán lẻ hàng hóa trên 900 tỷ đồng; thu hút trên 28 nghìn lượt khách du lịch; duy trì 100% số xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi và phổ cập các bậc học Tiểu học và THCS; phấn đấu đưa xã Lăng Can đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018… Các chỉ tiêu, giải pháp và kế hoạch đã được Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện tính toán dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và lộ trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và điều kiện của địa phương.

 Đại biểu dự hội nghị

      Tại hội nghị, UBND huyện Lâm Bình đã thông qua dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  an ninh và dự toán ngân sách Nhà nươc năm 2018. Để thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND huyện Lâm Bình đã phát động phong trào thi đua yêu nươc năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện. Thông qua các chỉ tiếu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ, quốc phòng – an ninh năm 2018 và hưởng ứng nội dung phát động thi đua, các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận bàn các giải pháp khắc phục những mặt hạn chế trong năm 2017 để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và thu, chí ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyên trong năm 2018. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Công tác phát triển đàn gia súc, gia cầm của địa phương; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; phát triển kinh tế du lịch; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân xây dựng nông thôn mới và công tác thu ngân sách của địa phương…

Lãnh đạo đại diện các khối ký kết giao ước thi đua yêu nước năm 2018

       Việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các cơ quan, đơn vị và các xã, các đơn vị trường học kết hợp tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh năm 2018 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện. Đây sẽ là động lực và quyết tâm để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng nhau nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng  - an ninh năm 2018 đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Lâm Bình ngày một phát triển giàu đẹp hơn./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục