Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện tăng cường công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở

Thực hiện Đề án số 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của huyện và các xã được phân công phụ trách thôn bản, hộ gia đình trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia cùng nhân dân thực hiện những buổi lao động ý nghĩa, thiết thực góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân ở cơ sở.

 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện cùng nhân dân thôn Nà Cóoc vận chuyển, lắp đặt cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn

Ngày thứ bày cuối tuần vừa qua, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã phối hợp với Đảng ủy xã Bình An tổ chức lao động cùng với nhân dân tại các thôn Phiêng Luông, Nà Coóc và thôn Chẩu Quân làm những công việc cụ thể như: vận chuyển, lắp cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn với tổng chiều dài 250 mét và giúp một hộ gia đình sửa nhà, đổ bê tông nền nhà. Buổi lao động đã huy động được đông đủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện tham gia, tạo không khí sôi nổi, thiết thực và hiệu quả.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện giúp gia đình ông Quan Văn Thính ở thôn Phiêng Luông đổ bê tông nên nhà

Việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở được Huyện ủy Lâm Bình tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã phân công cho các chi bộ trực thuộc phụ trách mỗi chi bộ một thôn, hằng tháng các chi bộ phối hợp với các chi bộ thôn bản bố trí, sắp xếp thời gian và lựa chọn công viên cụ thể để tổ chức lao động cùng nhân dân.

Cùng với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp huyện còn có đông đủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp xã cùng tham gia lao động giúp nhân dân 

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã huy động đông đủ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia đông đủ, nhiệt tình cùng nhân dân làm được nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, gắn bó giữa cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã với Nhân dân tại các khu dân cư.

Nhưng buổi tham gia lao động cùng Nhân dân ở cơ sở đã tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả

Đây là hoạt động đổi mới trong công tác dân vận theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Động viên Nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, ở địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục