Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thổ Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thổ Bình tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thổ Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã và 81 đại biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân trong toàn xã.


Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thổ Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam xã Thổ Bình đã chủ động nắm tình hình dư luận nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, Đồng thời, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh ổn định, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của đại phương đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; vận động nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh trang 10 nhà văn hoá thôn bản, kiên cố hoá trên 12,5km kênh mương nội đồng, làm đường bê tông nông thôn được 13,8km, xây dựng 06 cầu dân sinh ở các thôn; 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm đảm bảo hợp vệ sinh đạt trên 98,4%. Xây dựng và duy trì 10 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư, trao tặng bộ nồi nấu ăn và 10 chiếc giường ngủ cho bé cho trường Mầm non 4.500 nghìn đồng. Tổ chức được 06 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Làm tốt công tác hoà giải và giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tại các thôn với 146 vụ việc hoà giải thành 124 vụ đạt 85%, qua đó đã góp phần giữ vững ổn định, gắn bó đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn các khu dân cư. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 được 40 triệu đồng. Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức thực hiện hiệu quả, vận động được 93 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa; công tác xoá nhà tạm nhà dột nát  cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn được 86 hộ, trong đó làm mới 61 hộ, sửa chữa 25 hộ. Trong việc triển khai thực hiện Phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Uỷ ban MTTQ xã đã thành lập và duy trì được 10 tổ với 43 nhóm tự quản vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, xây dựng 10 tuyến đường hoa, trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã đã xây dựng được 01 mô hình điểm tại khu dân cư Nà Mỵ, qua đó đã góp phần tuyên truyền vận động các gia đình thực hiện gọn nhẹ hơn, giảm bớt những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; Phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc được phát huy, thiết thực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Hằng năm, MTTQ xã và trên 85% Ban công tác mặt trận khu dân cư đạt loại tốt trở lên.


Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thổ Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn,  hạn chế trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Uỷ ban MTTQ xã Thổ Bình tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố về tổ chức, phát huy vai trò chủ trì của MTTQ, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, phấn đấu thực hiện tốt 5 chương trình hành động với mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác tôn giáo dân tộc trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã dành thời gian tham luận nhằm bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo và làm rõ hơn kết quả công tác của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. 


Đồng chí Ma Phúc Sơn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Ma Phúc Sơn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đã biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ xã Thổ Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới, đồng chí , đề nghị Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Yên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm như: tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Uỷ Ban MTTQ, thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức cho cán bộ mặt trận, tuyên truyền vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong thời gian tới.


Đồng chí Ma Phúc Sơn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, tặng hoa chúc mừng đại hội

Với tinh thần “ Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương bầu 32 uỷ viên vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thổ Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thổ Bình khoá XV nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội cũng đã hiệp thương cử 10 đại biểu dự đại hội Đại biểu đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III. Đại hội cũng đã tặng quà cho các vị thôi không tham gia Uỷ ban MTTQ khoá mới.

Nhân dịp này, UBND xã Thổ Bình đã tặng giấy khen cho 6 thập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục