Lâm Bình phát huy hiệu quả nhà văn hoá cộng đồng thôn, bản

Huyện Lâm Bình có 10 xã, thị trấn với 100 thôn, tổ dân phố. Trong những năm qua, hệ thống nhà văn hóa ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã từng bước được đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cũng như nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau một thời gian được đầu tư xây dựng, đến đầu tháng 7 năm 2022, nhà văn hóa thôn Nà Vài, xã Thổ Bình có sức chứa 150 chỗ ngồi đã được đưa vào sử dụng. Hiện tại nhà văn hoá đã được trang bị đầy đủ bàn, ghế ngồi, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của thôn bản. Từ khi có nhà văn hóa, mỗi khi xã, thôn tổ chức họp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của xã hay bàn về các hoạt động của thôn, bà con đều đến dự đông đủ. Ngoài ra, có nhà văn hóa kiên cố, khang trang, cùng với sân thể thao rộng rãi đã tạo thuận lợi cho bà con vui chơi, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên. 

Nhà văn hoá thôn Nà Vài, xã Thổ Bình đã được trang bị đầy đủ bàn ghế và trang thiết bị cần thiết

Nhà văn hoá thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lâm Bình từ lâu đã trở thành nơi tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như: họp, tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân…Đồng thời, đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn. Với vai trò quan trọng đó, những năm qua huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn chương trình 135, các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng nhà văn hoá; tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp nhân lực, tiền, hiến đất cùng chính quyền xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố. Tính đến nay, toàn huyện có 98/100 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá, còn 2 thôn Tiên Tốc, Nà Coóc, xã Bình An đang được đầu tư xây dựng. Có thể thấy, Nhà văn hoá tại các thôn, tổ dân phố hiện nay đã và đang phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương. Trở thành các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, là địa chỉ thu hút đông đảo Nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Là nơi rèn luyện thể chất, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Đặc biệt, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn huyện.

Các thôn, tổ dân phố đã và đang phát huy hiệu quả việc sử dụng nhà văn hoá cộng đồng

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các thiết chế nhà văn hoá thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện đổi mới, đa dạng các hình thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Để nhà văn hoá đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục