Lâm Bình diễn tập chiến đấu xã Phúc Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 18/5, Ban chỉ đạo diẽn tập huyện Lâm Bình đã chỉ đạo xã Phúc Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023. Dự và chỉ đạo diễn tập có lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Lâm Bình có đồng chí Lê Thế Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập huyện; đồng chí Bàn Văn Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Cuộc diễn tập được tiến hành với 2 nội dung gồm: Vận hành cơ chế và thực binh. Về diễn tập vận hành cơ chế, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tổ chức các hội nghị lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng - an ninh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Thực hành huấn luyện bắt đầu từ lực lượng Quân sự xã, Công an xã nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Đảng ủy, UBND xã nhận Chỉ thị, Nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Triển khai cho lực lượng vũ trang tiến hành tuần tra, bảo vệ các mục tiêu quan trọng bảo đảm cho chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. UBND xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyền cấp xã vào tình trạng chiến tranh, công tác phòng không nhân dân; phòng tránh, đánh địch tiến công bằng hỏa lực.

Phần diễn tập thực binh là hành động của lực lượng quân sự xã xử trí tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn xã, lấy Trung đội dân quân cơ động  xã làm nòng cốt phối hợp với các lực lượng khác tiêu diệt lực lượng bạo loạn có vũ trang. Lực lượng Công an xã xử trí tình huống A2 "Đánh bắt bọn bạo loạn". Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng tham gia thực binh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về người cũng như vũ khí trang bị. Đảm bảo kỹ thuật, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, khẳng định sức mạnh, trình độ SSCĐ của LLVT, đáp ứng yêu cầu tác chiến, giữ vững khu vực phòng thủ của xã trong mọi tình huống.

Ngay sau cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện đã tổ chức đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm những điểm mạnh, điểm yếu đối với từng vấn đề huấn luyện và từng thành viên trong khung tập để điều chỉnh hoàn thiện các văn kiện chiến đấu phòng thủ nhằm đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập phù hợp với yêu cầu bảo đảm Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; đồng thời làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nhằm thực hiện hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tham mưu ở cơ sở.

Với tinh thân luyện tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương. Các giai đoạn diễn tập được thực hiện tuần tự theo nội dung. Việc xử lý tình huống, ra các Nghị quyết và tổ chức điều hành của Đảng ủy và UBND xã có trọng tâm, sát với thực tế, nên cuộc diễn tập chiến đấu xã Phúc Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Với tổng điểm đạt được là 8,3  điểm, đạt loại giỏi.

Hà Khánh - Công Đại

Tin cùng chuyên mục