Tin xem nhiều

Lễ ra mắt mô hình "Địa chỉ tin cậy" hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình và truyền thông kiến thức phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 6/12/2023, Hội liên hiệp Phụ huyện Lâm Bình đã phối hợp với UBND thị trấn Lăng Can tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Địa chỉ tin cậy" hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình và truyền thông kiến thức phòng chống bạo lực gia đình.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Ngày 30/11, Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Đồng chí Nguyễn Quốc Ái, Huyện ...