Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lâm Bình triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Ngày 21/7/2020, Hội đồng hhối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 10. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện Uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện; các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPLcủa huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ tư pháp các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cấp huyện triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);  Giới thiệu Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giới thiệu Luật cư trú và Luật Bảo vệ môi trường.

Thông qua hội nghị nhằm truyền đạt những điểm mới quan trọng của các văn bản Luật, giúp đại biểu, các đồng chí tuyên truyền viên nắm vững những nội dung cơ bản của các Luật mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung và thông qua. Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị và nhân dân ở các địa phương trên địa bàn huyện, nhằm sớm đưa các Luật mới sửa đổi đi vào thực tiễn cuộc sống.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục