Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị triển khai thi hành các Luật Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Chiều ngày 23/5, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội Khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Ban Dân vận Huyện uỷ; Trung tâm Chính trị huyện; Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị cấp huyện; Thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện triển khai các Luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp huyện triển khai các Luật được Quốc hội Khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. Đồng thời, tích cực phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn... Để từ đó nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục