Thị trấn Lăng Can phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2023

Trong những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn thị trấn Lăng Can đã có bước phát triển, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với thực hiện phong trào trồng cây đầu xuân năm 2023, thị trấn Lăng Can đang tập trung chỉ đạo bà con nhân dân thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch trồng rừng năm 2023.

Gia đình chị Triệu Thị Liều, ở tổ dân phố Phai Tre B có hơn 2 ha rừng sản xuất, cách đây 7 năm chị đầu tư vào trồng cây keo, đến nay đã đến tuổi khai thác. Ngay sau khi khai thác xong, gia đình chị đã tiến hành phát dọn thức bì để triển khai trồng rừng mới. Năm nay chị chuyển đổi sang trồng cây mỡ, tranh thu thời tiết thuận lợi gia đình chị đang tập trung trồng rừng. Phấn đấu hoàn thành trong khung thời vụ tốt nhất để cây sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo phủ xanh diện tích đất trống sau khi khai thác cũng như sớm đem lại cho gia đình nguồn thu nhập.

Năm 2023, thị trấn Lăng Can có kế hoạch trồng 48 ha rừng, trong đó trồng rừng sản xuất và 41 ha, trồng rừng phân tán 07 ha. Đến thời điểm hiện nay bà con nhân dân trên địa bàn xã đã trồng mới được khoảng  30 ha rừng, chủ yếu là diện tích rừng vừa mới khai thác xong. Tính trung bình mỗi ha cây sau khi khai thác, cũng cho thu hoạch từ 30 - 40 triệu đồng. Xác định trồng rừng là yếu tố chủ lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm, thị trấn Lăng Can đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân phát dọn thực bì, đào hố, để triển khai trồng rừng.  Bên cạnh việc chỉ đạo, đôn đốc các hộ trồng rừng đúng kế hoạch, Ban chỉ đạo sản xuất của xã còn chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc diện tích rừng đã trồng. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, phòng chống cháy rừng một cách hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ rừng, từng bước nâng cao kinh tế cho bà con nhân dân từ việc trồng rừng trên địa bàn. 

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, cùng với nhận thức của người dân về phát triển kinh tế rừng ngày càng được nâng lên, tin rằng thị trấn Lăng Can nói riêng, huyện Lâm Bình nói chung sẽ sơm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2023 théo đúng khung thời vụ tốt nhất. Qua đó, góp phần duy trì và nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện./.

 

 

 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục