Lâm Bình đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Ngày 15/2/2023, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 huyện Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, huyện Lâm Bình được giao tổng kế hoạch vốn giao trên 117.761,760 triệu đồng. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 30.948 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 72.194,760 triệu đồng. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 14.619 triệu đồng. Theo đó, huyện đã tập trung rà soát lập 10 dự án và 8 tiểu dự án để triển khai đầu tư và hỗ trợ.

Về tiến độ triển khai thực hiện, đến nay hầu hết các dự án đều đang trong giai đoạn triển khai lập dự toán và triển khai các bước đầu tư, nên hầu hết các dự án chưa có kết quả giải ngân vốn. Trong quá trình triển khai các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có đầy đủ các văn bản hướng dẫn, quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 nên việc thực hiện các dự án còn chậm và lúng túng. Một số các dự án, tiểu dự án thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đến thời điểm hiện tại đang chờ Nghị quyết, hướng dẫn quy định về nội dung hỗ trợ, các tiêu chuẩn, định mức, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia,…do vậy chưa có căn cứ để xây dựng dự toán chi tiết thực hiện…

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện đã báo cáo tiến độ và tập trung thảo luận nêu lên những khó khắn, vướng mắc, lúng túng trong quá trình triển khai, từ đó cùng nhau bàn giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện như: Tiến độ thẩm định hồ sơ, thiết kế kỹ thuật; Công tác rà soát nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác giải ngân vốn; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn,...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện, các đơn vị làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ban hành. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp theo quy định. Trong quá trình triển khai các bước đầu tư, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải phối hợp chặt chẽ, hài hòa, cải cách thủc tục hành chính và lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dự án, công trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tiến độ và hiệu quả trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn huyện./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục