Hội Nông dân huyện Lâm Bình - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và Hội Nông dân tỉnh. Huyện cũng có nhiều quyết sách đúng đắn, ưu tiên phát triển các khu vực nông thôn, vùng cao, để người nông dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cùng với đó, tổ chức Hội Nông dân các cấp cũng đã phát huy rõ nét vai trò và hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp đoàn kết, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, đóng góp và tạo nhiều dấu ấn quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng NTM ở địa phương. Giai cấp nông dân đã dần khẳng định được tầm quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Để vận dụng tốt những cơ chế, chính sách mà huyện tạo ra, thực hiện tốt vai trò xứ mệnh của mình, 5 năm qua, tổ chức Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã nỗ lực phát triển cả về tổ chức, hội viên và phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 1.560 hội viên, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 9.086 hội viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận của người nông dân. Ngoài việc tuyên truyền thông qua sinh hoạt tại các chi hội, hội nghị sơ, tổng kết, hội thi; các cơ sở Hội còn tích cực tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của địa phương, qua mạng xã hội Zalo, Facebook, trang Fanpage của Hội nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo, trong đó, đặc biệt là thông qua đối thoại trực tiếp giữa các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với hội viên nông dân hay các cuộc đối thoại liên quan đến chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong tổ chức Hội. 

Huyện Lâm Bình đã có nhiều quyết sách đúng đắn, ưu tiên phát triển các khu vực nông thôn, vùng cao, để người nông dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội phát động được xem là phong trào có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của chương trình giảm nghèo ở địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều biện pháp, sáng kiến cụ thể chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên thực hiện các chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong nhân dân được nhân rộng đã khơi dậy lòng đam mê làm giàu, vượt khó vươn lên ở nhiều hộ gia đình. Hằng năm, toàn huyện có trên 1.920 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tạo việc làm cho 794 lao động địa phương.

Bên cạnh đó, để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội nông dân huyện Lâm Bình đã phối hợp, tín chấp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 5.736 hội viên vay, với tổng dư nợ gần 245 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì, sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, Chương trình vay bò trả bê theo Quyết định số 530, 283 của UBND tỉnh và Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, đã giúp nhiều hội viên, nhất là hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm qua các cấp hội đã giúp 125 hộ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể thiết thực như hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng, hỗ trợ ngày công lao động, các cây, con giống, kỹ thuật sản xuất và các vật dụng khác với tổng giá trị trên 1 tỷ 215 triệu đồng.

Các mô hình sản xuất, kinh giỏi trong tổ chức Hội Nông dân huyện ngày càng được nhân rộng, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân đã tuyên truyền, vận động hội viên hiến 43.638 mét vuông đất, đóng góp 54.367 ngày công lao động, ủng hộ gần 67 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi; sửa chữa, làm mới 64,76 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; 53,79 km kênh mương; xây dựng mới và sửa chữa cải tạo 13 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố…hỗ trợ 390 hộ thực hiện xây dựng ba công trình vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ hội viên có 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn lên 8.131 hộ. 

Không chỉ thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của tổ chức Hội, Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện Lâm Bình còn thực hiện hiệu quả Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cũng như thực hiện việc đột phá, đổi mới và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chung tay  đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19, cũng như phối hợp vận động cán bộ, hội viên nông dân và các doanh nghiệp ủng hộ tiền, nông sản, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở huyện và các tỉnh, thành phố. Từ những kết quả đã đạt được, tổ chức Hội Nông dân đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cụ thể, năm 2022, khách du lịch đến Lâm Bình đạt trên 146.000 lượt; tổng doanh thu xã hội về du lịch trên 131 tỷ đồng; sản lượng lương thực toàn huyện đạt trên 25.573 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm 280.567 con, tổng sản lượng chăn nuôi xuất chuồng trên 15.865 tấn; duy trì 3.660 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng thủy sản hàng năm đạt trên 653 tấn; lâm nghiệp tiếp tục phát triển, từ năm 2018 đến nay đã trồng được 5.577 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 78,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 29,64 triệu đồng. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ II đề ra đều đạt và vượt, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, đời sống của Hội viên nông dân có nhiều khởi sắc. 

Hội Nông dân phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong những năm tới, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu rộng. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách tập trung nguồn lực ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua, các đại biểu tham dự đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tiếp tục vận động cán bộ, Hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng dựng nông thôn mới và phát triển du lịch của huyện. Tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Góp phần sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo.

Từ nay đến năm 2025, huyện Lâm Bình đặt ra mục tiêu, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, nhất là cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị gia tăng. Nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/ người/ năm… Bài toán khó lại được đặt ra, đòi hỏi Hội Nông dân huyện phải tiếp tục nỗ lực xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới, nhiều cách làm sáng tạo để bước vào một giai đoạn mới thành công theo đúng tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển” mà Đại hội Hội Nông dân huyện Lâm Bình lần III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng quê hương Lâm Bình “ Kinh tế phát triển; văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc; cảnh quan, môi trường sạch - xanh - đẹp - an toàn, sớm thoát khỏi huyện nghèo”.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục