Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở, với hơn 1.4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Thời gian Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình

Tại điểm cầu huyện Lâm Bình, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí nguyên uỷ viên Ban Thường vụ; nguyên uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Đảng uỷ: Quân sự, Công an huyện; cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện và Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, đồng chí khái quát những nội dung cơ bản của Nghị quyết 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời nhấn mạnh, muốn đại đoàn kết phải phát huy dân chủ. Đoàn kết mà không có dân chủ, không lắng nghe ý kiến khác nhau là đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết dựa trên sự bưng bít, không lắng nghe sự thật. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong chuyên đề này, Thủ tướng Chính phủ nêu bật một số điểm trọng tâm cần lưu ý trong Nghị quyết 42 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Trong đó, Nghị quyết 42 có sự điều chỉnh về tiếp cận, từ bảo đảm và ổn định sang ổn định và phát triển; gắn với nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, an ninh xã hội. Nghị quyết kết hợp hài hòa giữa tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và các chính sách xã hội khác để bảo đảm ổn định xã hội, làm động lực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị T.Ư 8, khóa XIII. Đồng chí đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; có hướng dẫn, lộ trình để triển khai thực hiện, gắn chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ quan, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo; bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân; đồng chí tin rằng tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục