Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai hoạt động các mô hình địa chỉ tin cậy; vận hành mô hình địa chỉ tin cậy và phương pháp hỗ trợ nạn nhân

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai hoạt động các mô hình địa chỉ tin cậy; vận hành mô hình địa chỉ tin cậy và phương pháp hỗ trợ nạn nhân cho trên 160 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn; công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn; Chi hội trưởng Phụ nữ các thôn đặc biệt khó khăn; chủ địa chỉ tin cậy ở cộng đồng các thôn đặc biệt khó khăn.

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai hoạt động các mô hình địa chỉ tin cậy; vận hành mô hình địa chỉ tin cậy và phương pháp hỗ trợ nạn nhân

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình và cách thức xây dựng vận hành địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, kỹ năng ứng xử, giải quyết của địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, kỹ năng ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Đây là một trong những nội dung thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Lâm Bình. 

Qua tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, kiến thức cơ bản và những kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình và cách thức xây dựng vận hành địa chỉ tin cậy, ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình hoặc bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng. Đồng thời, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn. xã hội tại địa phương./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục