Khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - Đảng ta thật là vĩ đại

Ngày 7/5/2024, Trung tâm Chính trị huyện Lâm Bình phối hợp với Đảng ủy xã Thượng Lâm tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng "Đảng ta thật là vĩ đại" năm 2024 cho 80 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đang sinh hoạt tại các thôn, bản thuộc Đảng uỷ xã Thượng Lâm. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Nha, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Văn Năm, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.


Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng "Đảng ta thật là vĩ đại".

Lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng "Đảng ta thật là vĩ đại" diễn ra trong 05 ngày, các học viên được truyền đạt và nghiên cứu 5 nội dung; trong đó có 03 chuyên đề là nhóm kiến thức lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; 02 chuyên đề thuộc nhóm kiến thức lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng Tỉnh Tuyên Quang; Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, các học viên sẽ được trao đổi thảo luận và thăm quan thực tế di tích lịch sử tại địa phương và Kết thúc khoá học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá cấp giấy chứng nhận.

Thông qua lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng "Đảng ta thật là vĩ đại" sẽ giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên ở cơ sở nắm vững hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, sang tạo những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bồi dưỡng, củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để bảo về vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục