Khai giảng lớp Tập huấn hướng dẫn cách sinh hoạt Câu lạc bộ văn nghệ, truyền dạy hát Then, đàn Tính, Nghi lễ múa các dân tộc

Ngày 25/11/2023, tại nhà văn hóa TDP Bản Khiển,thị trấn Lăng Can, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lâm Bình đã tổ chức khai giảng lớp Tập huấn hướng dẫn cách sinh hoạt Câu lạc bộ văn nghệ, truyền dạy hát Then, đàn Tính, Nghi lễ múa các dân tộc và thực hành biểu diễn nghi thức dân gian cho các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống gồm: Câu lạc bộ Vằng Dâng, TDP Nặm Đíp, CLB Hoa Mộc Miên, TDP Bản Khiển, thị trấn Lăng Can và CLB Kéo Thếm, thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà.


Tập huấn hướng dẫn cách sinh hoạt Câu lạc bộ văn nghệ, truyền dạy hát Then, đàn Tính, Nghi lễ múa các dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 111, ngày 10/10/2023 của UBND huyện Lâm Bình về thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Lâm Bình, năm 2022 và năm 2023. Trong thời gian 17 ngày từ ngày 25/11/2023, với trên 150 học viên của 3 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống và 4 đội văn nghệ sẽ được các giảng viên truyền dạy các làn điệu hát Then, đàn Tính, nâng cao kỹ năng biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian; cách thức sinh hoạt câu lạc bộ và hoạt động của đội văn nghệ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ được giao lưu thông qua nhiều hoạt động đa dạng như: Sinh hoạt văn hoá, truyền dạy các làn điệu hát Then, đàn Tính, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc.


Đại biểu dự khai giảng lớp Tập huấn hướng dẫn cách sinh hoạt Câu lạc bộ văn nghệ, truyền dạy hát Then, đàn Tính, Nghi lễ múa các dân tộc
Một số tiết mục văn nghệ của các CLB tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn, trao đổi kỹ năng truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, hát Then, đàn Tính, nghệ thuật trình diễn, biên tập, xây dựng và tổ chức Chương trình văn hoá nghệ thuật truyền thống, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Đồng thời tăng cường mối đại đoàn kết các dân tộc, đặc biệt là với thế hệ trẻ được truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, hát Then, đàn Tính sẽ góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.Nghệ Nhân ưu tú hát Then, đàn Tính Vương Ngọc Quang, thôn Bản Cuống, xã Hồng Quang hướng dẫn, truyền dạy những kỹ năng hát Then và đàn Tính  cho các học viên tham gia lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn này, cũng là dịp để các học viên trong các câu lạc bộ có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn nghị giao lưu đón tiếp các đoàn khách du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch ở địa phương ngày càng phát triển./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục