Lâm Bình tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Ngày 28/6, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận về xây dựng và hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ cho các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và thị trấn Lăng Can.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe các đồng chí giảng viên của Bộ CHQS tỉnh truyền đạt 5 chuyên đề về lý luận xây dựng và hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ như: Xây dựng và hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ tỉnh, huyện trong tình hình mới; Một số vấn đề về chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Một số vấn đề về chuyển địa phương sang thời chiến; Hoạt động của lãnh đạo và cơ quan các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Hệ thống văn kiện của các cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Giảng viên Bộ CHQS tỉnh truyền đạt các chuyên đề về lý luận xây dựng và hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ huyện Lâm Bình năm 2022

Trên cơ sở các nội dung được tập huấn, các Phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã - hội, cơ quan, đơn vị và thị trấn Lăng Can nghiên cứu vận dụng linh hoạt chuẩn bị tốt văn kiện bảo đảm sát thực tế, yêu cầu đặt ra và tổ chức luyện tập, diễn tập đạt kết quả cao.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục